Storyline-metoden på www.storyline.info - Elevcentreret undervisning


Arbejde med storyline-metoden

Hvis du arbejder med storyline-metoden, får du en intuitiv fornemmelse af, hvad elevcentreret undervisning bør være.

Du får nemlig en række anledninger til at erkende, hvorledes elevens egne forestillinger og begreber på afgørende måde kan inddrages konstruktivt i undervisningen.

Hermed får du redskaber til at hjælpe eleven til at være interesseret i fremmed stof, som - selv om det i sin natur er abstrakt - kan konkretiseret og erkendes af selv mindre elever.

Begge dele hjælper meget til at gøre undervisningen meningsfyldt for eleven.

Konsekvensen er blandt andet, at eleven ikke blot 'lærer stoffet for skolen', men faktisk integrerer det i sin egen generelle omverdensforståelse og kompetence. Det velkendte parallellismeproblem er derfor sjældent ved brug af storylinemetoden.

 

Prøv selv storyline-metoden før du dømmer!

Det er desværre sådan, at det er meget svært at få en ordentlig fornemmelse af storyline-metodens kvaliteter og udfordringer til lærer og elever, uden at man selv springer ud i det.

Sevlfølgelig er man nødt til at have noget introduktion, enten gennem kurser og/eller ved at sætte sig ind i noget litteratur. Men summasummarum, så kommer man ikke uden om, at man først får rigtig fornemmelse af metodens potentialer ved at prøve den i undervisningen.

Det ideelle er at få lejlighed til at prøve en storyline sammen med en rutineret kollega.

Her er nogle links til sider om storyline-metoden samt litteratur, jeg kan anbefale (Hvert link lukker op i et nyt vindue, så du kan have flere åbne på samme tid).

Conference report from The International Storyline Conference 2. Elsinore 3.-5- November 2003: Read papers about Storyline in teaching and education

Anmeldelse af 'Storylinebogen - en håndbog for undervisere' (der p.t. er ved at blive udgivet i Sverige også).

Finn Mosegaards klassiske side om storylinepædagogikken in Danmark

Cecile Falkenbergs afhandling om Storyline-metoden i forhold til konstruktivistiske læringssyn

Forskellige artikler på dansk og engelsk om storyline-metoden

Sørensen (Ingelise) og Anelise Birkvad Rasmussen (red): “Storyline pædagogikken - Nye veje til
tværfaglighed og underdifferentiering”. Gyldendal, 1994.

Andre websteder om undervisning og moderne pædagogiske metoder

Om fornyelse af undervisningen i natur, teknik, biologi, geografi, miljøundervisning og sundhedsundervisning UndervisningsNyt

Om miljøundervisning: www.environmental-education.net

Om handlekompetence

Om Action competence www.ActionCompetence.com

Om brugen af begrebskortlægning (concept mapping) til elevcentreret undervisning: Concept-Mapping.net

Om brugen af 'Graphic Review' til at styrke elevernes udbytte af undervisningen, hvor konkrete oplevelser knyttes sammen med begrebsmæssige forståelse: www.graphic-review.com/

 

God fornøjelse med storyline-metoden

Søren Breiting


www.storyline.info